О НАС

N&V OÜ on teedeehitusettevõte. Töid teostame peatöövõtu ja alltöövõtu korras peamiselt Ida-Virumaa ning üle Eesti. Oma töös väärtustame kliendi vajadusi, tööde kvaliteeti ja hindame kõrgelt tähtaegadest kinnipidamist. Võtame alati vastutuse tehtud tööde eest. Oleme veendunud, et parima lahenduse ja teostuse saavutamise aluseks on hea koostöö.
Meie meeskonda kuuluvad inimesed, kellel on suur töökogemus antud valdkonnas ning kes on edukalt osalenud Ida-Virumaa ja Eesti suurimate infraehitusobjektide rajamisel. Analüüsime, eelarvestame, planeerime, kooskõlastame, teostame ja vastutame – ehk pakume lisandväärtusi luues parimaid terviklahendusi.
N&V OÜ-le on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid vastavalt standardite ISO 9001 ja 14001.

N&V OÜ KVALITEEDIPOLIITIKA

N&V OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi peamiseks eesmärgiks on tagada klientide rahulolu läbi kvaliteetse teenuse pakkumise, innovatsiooni, hea sisemise töökorralduse ja pideva parendamise.

Kvaliteetse teenuse all mõistame:

 • lepingutingimuste täitmist
 • asjaajamise operatiivsust
 • probleemsituatsioonide lahendamise oskust

Innovatsiooni all mõistame:

 • uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja toodete kasutuselevõttu,
 • kaasaegse tehnoloogia kasutamist

Hea sisemise töökorralduse all mõistame:

 • head meeskonnatööd
 • infotehnoloogia võimaluste ärakasutamist
 • info operatiivset liikumist

Pideva arengu all mõistame:Kõikide juhtimisprotsesside regulaarset ülevaatust

 • Kõikide tegevuste kontrollimist ja analüüsi
 • Tegevuste parandamist ja arendamist (analüüsid ja kliendi tagasiside)
 • Erialaste teadmiste ja oskuste säilitamist, täiendamist ning edasiandmist


N&V OÜ KESKKONNAPOLIITIKA

N&V OÜ keskkonnaalase tegevuse peamiseks eesmärgiks on tagada keskkonnahoidlikkus ja keskkonnanormatiivide täidetus mistahes tegevuse etappidel ja uute toodete kavandamisel ning tõsta kogu elanikkonna (sh oma töötajate) teadlikkust, tutvustades keskkonnasõbralike teenuste pakkumise võimalusi ning propageerides keskkonnasõbralikku käitumist.

Ettevõtte keskkonnaalase arendustegevuse aluseks on tippjuhtkonna poolne eestvedamine ja ressurssidega kindlustamise ning nende kasutatavuse tagamise kohustus, samuti kontrollmehhanismide rakendamine igal tegevuse etapil. Läbi kontrollmehhanismide (seire ja mõõtmine) ning mittevastavuste fikseerimise ja analüüsi on ettevõte võtnud oma kohustuseks olemasolevat süsteemi pidavalt parendada, oma parendustegevusi analüüsida ja hinnata.

N&V OÜ lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandluse nõuetest ning kohalike omavalitsuste poolt ettevõttele pandud juhistest ning soovitustest. Samuti võetakse arvesse ettevõtte tegevuses vajaminevate lubade (jäätmed, teehoiutööd jne) olemasolu ja säilitamise tagamiseks esitatavad nõuded.

Ettevõtte rakendab keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja edendab ettevõtte eest või nimel töötavate isikute ning üldsuse (võimalike huvipoolte) teadlikkust, vältimaks saastamist ja loodusressursside ebaotstarbekat kasutamist.

N&V OÜ keskkonnapoliitika on tippjuhtkonna poolt kirja pandud üldised kavatsused ja suund keskkonnaalases tegevuses.

Keskkonnapoliitika peamised põhimõtted:

 1. Vähendada nii tänavapuhastusprotsessiga kui mehhanismide hooldusega seotud saastamist pinnases, põhjavees ja õhus.
 2. Tõsta pidevalt N&V OÜ eest ja nimel töötavate isikute ning organisatsioonide keskkonnateadlikkust.
 3. Kasutada ise ja nõuda ettevõtte nimel töötavatelt organisatsioonidelt keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamist ning N&V OÜ keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist oma tegevuste piires.
 4. Luua usalduslik side ühiskonnaga, lähtuvalt kodanikega avatud suhtlemise ja selgitustöö tegemise põhimõtetest.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika sobivust hinnatakse regulaarselt juhtkonnapoolsetel ülevaatustel ning muudetakse vajadusel, peegeldamaks ettevõtte jätkuvat kohustumust kvaliteedile, kliendi nõudmistele ja negatiivsete keskkonnamõjude leevendamisele.

Marika Korsten

OÜ N&V juhatuse liige

Why Choose Builder

Dream House

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Loved by Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Experienced Worker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum.

Наши достижения

20

Опыты более 20 лет

1000

Построеное новых дорог более 1000км

10000

Произведено асфальта более 10000т

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

ISO 9001 EST

ISO 9001 ENG

ISO 14001 EST

ISO 14001 ENG