LIIKLUSKORRALDUS

N & V OÜ on mitu aastat tegelenud liiklusohutusvahenditega. Linnade ja maanteede kaasaegne transpordi infrastruktuur viitab ohtlikkude olukordade olemasolule nii sõidukite kui ka jalakäijate liikumise ajal. Seetõttu pakub meie organisatsioon järgmiseid kvaliteetseid teenuseid:

 • uute liiklusmärkide, tänavamärkide, infolaudade, suletud territooriumides kasutamiseks;
 • individuaalse disainiga märkide valmistamine ja paigaldamine ning vanade demonteerimine. Meie toodete tootmisel järgime kõiki Eesti Vabariigi eeskirju, nõudeid ja standardeid. Vajadusel koostame skeemi kliendi / linna administratsiooniga kooskõlastamiseks;
 • künniste paigaldamine;
 • teemärgistus nii plastikust kui ka värvist.

 Kasutame ainult kõrge kvaliteediga materjale ja kaasaaegseid seadmeid. Meie töötajatel on olemas kõik vajalikud sertifikaadid ja suur kogemus teemärgistustööde teostamisel. Märgistööde hulka tuleb:

 1. teemärgistus avalikkudel teedel ja riigimaanteedel;
 2. parkimiskohtade joonistamine linna-, kaubanduskeskuste- ja elamupiirkondade teritoorimil;
 3. jooniste, ülekäiguradade ja liiklusmärkide kujutiste joonistamine;
 4. projektide koostamine;
 • ajutise liikluskorralduse skeemide koostamine ja selle reguleerimine.

 

Plastikust teemärgistus annab parema ja vastupidavama tulemuse, mis omakorda selgitab seda tüüpi märgistuse kõrgemat hinda. Samal ajal on värvimärgistusel oma eelised: töö kiirus, manööverdusvõime (seadmete väikese suuruse tõttu on võimalik tööd teostada rasketes tingimustes) ja hind.

Me kasutame ainult kvaliteetseid materjale, mis garanteerib meie toodete vastupidavust ja võimaldab korraldada liiklusohutust pikaks ajaks.

Töö ja tööks ettevalmistamise kord:

 • kliendiga läbirääkimine. Eeldatavate tööde mahu ja objekti läbivaatamise kuupäeva määramine;
 • objekti läbivaatus ja eeldatavate tööde mahu hindamine, soovitused;
 • kalkulatsiooni koostamine ja kliendile esitamine;
 • liiklusmärkide puhul – valmistamine laos ja objektil paigaldamine, teemärgistuse puhul – esialgse teemärgistuse tegemine, põhiline teemärgistus.
 • lõpliku arve esitamine või kalkulatsiooni koostamine tehtud tööde alusel.
 • objekti üleandmis-vastuvõtmisaktide allkirjastamine.       

Meie meeskond on alati avatud koostööle uute klientidega.  Samas oleme väärtustanud püsikliente, mistõttu järgime alati individuaalset lähenemist mistahes ülesannete täitmisel. Oma töös keskendume kliendi vajadustele ning leiame koos parimaid lahendusi.