ASFALTBETOONSEGUDE TOOTMINE

Toodame kõiki EVS 901-3 nõuete vastavaid asfaltbetoonsegusid.

Meie asfaltbetoontehas Benninghoven MBA3000 toodab kuni 180 tonni asfaltsegu tunnis.
Logistiliselt mugav asukoht Tallinn-Narva mnt. kõrval võimaldab tagada asfaldi tarnemist üle Ida-Viru maakonda.